Городской портал города Оленегорск


Главная Новости

Электропила цепная с гарантией

Опубликовано: 17.01.2021

Механизация валки леса и моторные пилы. В 2013 году, у большинства россиян, появление и того и того ассоциируется с бензопилой « Дружба» появившейся в конце 1950-х. И мало кто знает что массовое применение моторных пил в нашей стране началось за 10 лет до появления « Дружбы» , подробнее https://instrument-rostov.ru/kategorii/elektropily-tsepnye. Эту часть нашей истории Мотопила. ТВ и « Музей индустриальной культуры» планируют осветить в рамках выставки ВИВАТ-2013 на экспозиции « За 10 лет до « Дружбы» : электропилы на лесосеке. »

Отечественная история цепных пил начинается в 1930-х. В силу множества причин в СССР больше внимания уделалось цепным ЭЛЕКТРО, а не БЕНЗОпилам. В результате работы нескольких конструкторских коллективов на свет появилась цепная электропила ЦНИИМЭ К-5. Отличительными особенностями этой электропилы было то что она управлялась одним человеком и питалась электрическим током повышенной частоты — 200 Hz.

Новая электропила была лёгкой, надёжной и требовала для работы меньше людей, чем использовавшиеся на тот момент в нашей стране цепные пилы. В 1949 году создатели этой электропилы получили за её разработку Сталинскую премию и промышленность приступила к массовому производству К-5. Кстати, в электропиле К-5 была использована складная направляющая шина и лишь 10 лет спустя она была использована в бензопиле « Дружба» .

Подбирая рабочий инструмент данного типа, нужно посмотреть на его главные рабочие показатели. Главными показателями являются мощность двигателя, расположение двигателя, длина шины, на которую устанавливается цепь, форма и размер зубьев цепи, вес электропилы. Чётко решите для себя, для каких целей вам необходима цепная электропила, подробнее https://instrument-rostov.ru/kategorii/elektropily-tsepnye. Только после этого вы сможете правильно подобрать пилу с подходящими параметрами. К примеру, если пила нужна для постоянного лесоповала, то соответственно и цепная электропила должна быть мощной,   такая пила должна иметь мощность не менее чем 2, 5 кВт.

Время работы такой пилы колеблется от 8 до 16 часов, в зависимости от размера нагрузки, возложенной на неё. При работе с такой пилой нужны особые навыки и опыт, ведь она тяжелая и довольно сильно вибрирует. Для бытовых целей, таких как сезонная уборка сада (обрезание старых веток), или заготовка дров на зиму, подойдёт бытовая цепная электрическая пила. Они производятся с меньшим весом, в отличие от профессиональной электропилы, и их мощность не превышает 2-2, 5 кВт.

uk

Механізація валки лісу і моторні пили. У 2013 році, у більшості росіян, поява і того і того асоціюється з бензопилою «Дружба», що з'явилася в кінці 1950-х. І мало хто знає що масове застосування моторних пив в нашій країні почалося за 10 років до появи «Дружби», докладніше https://instrument-rostov.ru/kategorii/elektropily-tsepnye. Цю частину нашої історії Мотопила. ТВ і «Музей індустріальної культури» планують висвітлити в рамках виставки ВІВАТ-2013 на експозиції «За 10 років до« Дружби »: електропили на лісосіці. »

Электропила цепная с гарантией

Вітчизняна історія ланцюгових пив починається в 1930-х. В силу багатьох причин в СРСР більше уваги уделала ланцюговим ЕЛЕКТРО, а не бензопили. В результаті роботи декількох конструкторських колективів на світ з'явилася ланцюгова електропила ЦНІІМЕ К-5. Відмінними рисами цієї електропили було те що вона керувалася однією людиною і харчувалася електричним струмом підвищеної частоти - 200 Hz.

Нова електропила була легкою, надійної і вимагала для роботи менше людей, ніж використовувалися на той момент в нашій країні ланцюгові пили. У 1949 році творці цієї електропили отримали за її розробку Сталінську премію і промисловість приступила до масового виробництва К-5. До речі, в електропили К-5 була використана складна напрямна шина і лише 10 років по тому вона була використана в бензопиле «Дружба».

Электропила цепная с гарантией

Підбираючи робочий інструмент даного типу, потрібно подивитися на його головні робочі показники. Головними показниками є потужність двигуна, розташування двигуна, довжина шини, на яку встановлюється ланцюг, форма і розмір зубів ланцюга, вага електропили. Чітко вирішіть для себе, для яких цілей вам необхідна ланцюгова електропила, докладніше https://instrument-rostov.ru/kategorii/elektropily-tsepnye. Тільки після цього ви зможете правильно підібрати пилку з відповідними параметрами. Наприклад, якщо пила потрібна для постійного лісоповалу, то відповідно і ланцюгова електропила повинна бути потужною, така пила повинна мати потужність не менше ніж 2, 5 кВт.

Час роботи такої пилки коливається від 8 до 16 годин, в залежності від розміру навантаження, покладеної на неї. При роботі з такою пилкою потрібні особливі навички і досвід, адже вона важка і досить сильно вібрує. Для побутових цілей, таких як сезонна прибирання саду (обрізання старих гілок), або заготівля дров на зиму, підійде побутова ланцюгова електрична пила. Вони виробляються з меншою вагою, на відміну від професійної електропили, і їх потужність не перевищує 2-2, 5 кВт.

Электропила цепная с гарантией

Электропила цепная с гарантией

видео Электропила цепная с гарантией | видеo Электрoпилa цепнaя с гaрaнтией

Новости

Рыбалка в Териберке
На марте туда пожалуй под закрытие дороги, становилось снять номер в мотельчике на Очередном шоссе. Галопом вылетели из строя, успели как раз к слову движения колонны. С уловкой в общем било, один-единственный

Футболка рыбалка
Главная   /  Мой блог ← Футболки логотипом armin van buuren   |  В начало  |  Футболка the pirate bay → Качественные футболка рыбалка |

Клевое место рыбалка
Мы предлагаем рыбалку и отдых в уникальном месте Москвы, национальном парке "Лосиный остров"! Нижний пруд Очищенная береговая территория идеально подходит для ловли на удочку, штекер и удобного

Светлые горы рыбалка
«Светлые горы» в Подмосковье - одно из мест, где москвичи, да и гости, могут провести время в свое удовольствие и одновременно с пользой. База расположена неподалеку от столицы. Не нужно далеко

Рыбалка на пахре
По моим наблюдениям, как двадцать лет назад, так и сейчас Пахра вполне способна одарить рыболова хорошим уловом плотвы и подлещика, а если особо повезет, то и знаменитым пахринским карасем, который тянет

Рыбалка в савельево
Ленинградское шоссе проходит по живописным местам. К ним относятся водные просторы в Карелии, живописные заводи в Завидово. Однако поехать туда, чтобы порыбачить, может не каждый. Это связано со значительной

Рыбалка на селигере
На озере Селигер рыбачить будет интересно всем, кто не любит халявы. То есть любящих платные пруды просим пройти мимо. Так как здесь ловля рыбы зависит от времени года, погоды, времени суток, умения ловить

Рыбалка в карелии
Республики Карелия находится в северо-западной части страны, климат довольно мягкий, с большим количеством осадков. Характерно, что зима вступает в свои права рано, она, как правило, снежная, но без сильных

Русская рыбалка 3
Игра русская рыбалка 3 - это последняя официальная версия игры, в которой есть одиночный режим. За эту игру не надо платить никаких денег – она абсолютно бесплатна, просто скачиваете ее себе на компьютер

Триал русская рыбалка
триал русская рыбалка Уважаемые рыбаки и гости, фото отчёт за 31.08.2017 года, было произведено зарыбление водоема карпом, общим весом 700 кг, навеска 0.7-1 кг. Всем успехов.

                                                                                                                                               ОЛЕНЕГОРСК 2010 - 2014                                                                                                 

создание сайта - Старт Икс
rss